Your search results

Dokumenty do sprzedaży nieruchomości w czasach koronawirusa. Jak pracują urzędy w Poznaniu?

Posted by markiewicz on 16 kwietnia 2020
0

Poniżej przedstawię kilka najważniejszych informacji dotyczących pracy urzędów, instytucji bankowych oraz dostarczycieli mediów:Sad Rejonowy Poznań – Wydział wieczysto-księgowy,Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,ENEA,PGNiG.Dane są aktualne na pierwszy tydzień kwietnia.Sad Rejonowy Poznań – Wydział Ksiąg WieczystychPotwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki jest najczęstszym dokumentem potrzebnym do uruchomienia kredytu. Sprawę związaną z wpisem hipoteki do księgi wieczystej można załatwić w dwojaki sposób:1. Samodzielnie – składając niezbędne wnioski w Wydziale wieczysto-księgowym Sądu Rejonowego. Wszystkie sprawy musimy kierować za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku chęci złożenia wniosku o wpis hipoteki, należy przesłać wniosek KW WPIS wraz z oryginalnymi załącznikami (oświadczenie banku, pełnomocnictwa, odpis z KRS) i potwierdzeniem opłaty (numer konta dostępny na stronie sądu). W celu otrzymania potwierdzenia złożenia dokumentów, należy dodatkowo dołączyć do wniosku formularz KW ODPIS wraz z potwierdzeniem opłaty sądowej (20 zł). W przeciągu tygodnia powinniśmy otrzymać list zwrotny.Adres sądu:Wydział (V lub VI )*Ksiąg wieczystych Sadu RejonowegoPoznań – Stare Miastoul. Młyńska 1a61-729 Poznań*w zależności od wydziału, który prowadzi daną księgę wieczystą.Ważne, aby wszystkie dokumenty znajdowały się w jednym liście oraz data podpisania KW WPISbyła tożsama z treścią żądania w KW ODPIS (żądamy dokumentu z daty jego podpisania)numer konta:Konto bankowe nr: 23 1010 0055 3843 0041 9700 0005 Bank NBP O/O w Poznaniuw tytule należy wpisać nazwę formularza, czyli "KW WPIS” i „KW ODPIS” oraz dopisek „opłatasądowa”.2. Za pośrednictwem notariusza – w dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa najłatwiej skorzystać z pomocy notariusza przy wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej. Czynność ta jest jednak dodatkowo płatna – w zależności od taksy notarialnej od 200 zł – jednak znacznie skróci ona czas potrzebny na uruchomienie kredytu.Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień KomunikacyjnychW celu załatwienia sprawy, należy przesłać dokumenty pod wskazany niżej adres lub zostawić w skrzynce podawczej pod siedzibą urzędu przy ul. Libelta 16/20. Jednym z najczęściej składanych dokumentów, jest ten potwierdzający, że nikt nie jest zameldowany na pobyt stały i czasowy. Co ważne, czynność wymeldowania możemy przeprowadzić za osobę bliską lub kogośniespokrewnionego (opłata 17 zł).link do dokumentów w sprawie wymeldowania:https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wymeldowanie-koronawirus,464320link do dokumentów w sprawie braku zameldowania osób na pobyt stały i czasowy:https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenie-z-rejestru-mieszkancow-koronawirus,464053/tutaj pobieramy dokument o nazwie „liczba osób”lista urzędów:ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznańul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań,ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

Podatek od nieruchomości osуb fizycznychPodatek, który musimy zgłosić w przeciągu 14 dni od dnia zakupu nieruchomości. Sprawę załatwimy na platformie ePUAP przesyłając dokumenty do właściwego urzędu. Czym jest ePUAP? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP. Dzięki tej platformie możemy sprawnie załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy czy Starostwie Powiatowym. Jest to obecnie najbezpieczniejsza oraz najszybsza forma komunikacji z urzędami, która uchroni nas przed ewentualnym zarażeniem koronawirlsem, skróci czas potrzebny na dojazd oraz załatwienie sprawy w „okienku”.linkhttps://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych,134003/ENEAPoniżej znajduje się link do wszystkich dokumentów potrzebnych do przepisania licznika prądu.https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_klienta_i_kontakt/2020/oswiadczenie_zawarcie_umowy_przejecie_pc-24_36_01.03.2020.pdfDokumenty należy przesłać do placówki ENEA lub za pośrednictwem formularza kontaktowegodostępnego na stronie internetowej ENEA (link poniżej).Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: protokół zdawczo-odbiorczy, oświadczenie strony wypowiadającej umowę oraz oświadczenie przyjmującego nieruchomość.Zwyczajowo po odebraniu kluczy od nieruchomości powinniśmy skontaktować się z gestoramimediów w przeciągu 14 dni.https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/formularzPGNIGPGING uruchomiło zdalny proces zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.Od teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu, bez wizyty kuriera i bez podpisywania dokumentów. Wystarczy tylko kliknąć na poniższy link, aby rozpocząć proces zawarcia umowy. https://ebok.pgnig.pl/aktualnosci/Zawieranie-umowy-w-eBOKPamiętajmy jednak o sporządzeniu i podpisaniu protokołu-zdawczo odbiorczego, dzięki temu nasze opłaty będą naliczane od dnia spisania stanu licznika gazomierza.W razie pytań zapraszamy do kontaktu z INVENTUM NIERUCHOMOŚCI!#ZOSTAŃwDOMU

Compare Listings