Your search results

Doradztwo inwestycyjne

Analizy, doradztwo i pomoc merytoryczna

Przeprowadzamy na rzecz klienta analizę prawną i ekonomiczną nieruchomości w odniesieniu do sytuacji gospodarczej oraz prawnej w analizowanym regionie oraz szerzej w Polsce. Poprzez analizę SWOT i Due Diligence nieruchomości, oceniamy opłacalność inwestycji oraz jej słabe i mocne strony. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie inwestorowi.

Przedmiotem naszego doradztwa na rynku lokali mieszkalnych i użytkowych, domów mieszkalnych, nieruchomości gruntowych i rynku nieruchomości komercyjnych (obiektów handlowych, biurowców, hoteli, magazynów, obiektów zabytkowych) są m.in.:

DORADZTWO PRAWNE/USŁUGI

 • analiza rynku nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • Due Diligence nieruchomości,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowanie transakcji wynajmu-najmu nieruchomości,
 • obsługa inwestycji deweloperskich,
 • przygotowanie dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń, decyzji wymaganych w procesie inwestycyjnym i budowlanym,
 • pomoc w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości, a także przekształceń nieruchomości.

DORADZTWO EKONOMICZNE/USŁUGI

 • analiza opłacalności i studium wykonalności projektu, analiza SWOT,
 • analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości,
 • analiza możliwości lokalizacyjnych danego projektu,
 • plan rozwoju nieruchomości,
 • analiza możliwości adaptacyjnych istniejących obiektów, opłacalność adaptacji, rozbudowa,
 • analiza kosztów i zysków z nieruchomości,
 • analiza portfela inwestycji nieruchomościowych,
 • określenie planu użytkowego nieruchomości,
 • określenie ryzyka np. sprzedaży planowanej inwestycji na pierwotnym lub wtórnym rynku nieruchomości,
 • projektowanie i realizacje w zakresie uzbrojenia terenu, wykonawstwo,
 • doradztwo kredytowe i w zakresie sposobów finansowania projektu.

Do kogo kierujemy naszą ofertę

Usługa skierowana jest zarówno do osób prywatnych, które nie posiadają dostatecznej wiedzy o rynku nieruchomości, do firm, które nie dysponują wystarczającym czasem oraz pozostałych podmiotów na rynku nieruchomości.

Sprawdź nas i zadzwoń
tel: 535 245 000

Compare Listings